අපේ වාසිය

අපේ වාසිය

1) අපට අපගේම CNC යන්ත්‍ර මධ්‍යස්ථානයක් ඇත, අපට පිරිවැය සහ බෙදා හැරීමේ කාලය පාලනය කළ හැකිය.

2) වසර 15කට වැඩි R&D සහ නිෂ්පාදක පළපුරුද්ද.

3) පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව අපට අභිරුචිකරණය කළ හැක.

4) අපට වෘත්තීය පර්යේෂණ, සැලසුම්, සැකසුම්, පරීක්ෂණ සහ අලෙවියෙන් පසු සේවා කණ්ඩායම් ඇත.

5) අමුද්‍රව්‍ය, සැකසුම් නිරවද්‍යතාවය, තාප පිරියම් කිරීම, එකලස් කිරීමේ නිරවද්‍යතාවය, සම්මත සංරචක සහ යනාදියෙහි දැඩි තත්ත්ව පාලනයක් අපට කළ හැකිය.භාරදීමට පෙර උපකරණ සඳහා දැඩි පරීක්ෂාව.

අප ගැන තවත් බලන්න